Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Bożejowice - Dom Ludowy, plac zabaw, boiska sportowe oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny

Panorama Gryfowa Śląskiego

Zamek Czocha - najatrakcyjniejszy zabytek w Gminie Leśna

Gmina Siekierczyn

Gmina Siekierczyn

Gmina Siekierczyn jest położona w południowo-zachodnim rejonie Polski, zwanym Pogórzem Izerskim. Teren gminy ma charakter krainy przejściowej od pasm górskich Sudetów do Niziny Śląsko - Łużyckiej. Gmina Siekierczyn leży na wzniesieniu zwanym Wysoczyzną Siekierczyńską (250 - 300 m npm), a południowe jej krańce znajdują się na stokach Wzgórz Zalipiańskich między dwiema rzekami: od zachodu Nysą Łużycką, a od wschodu Kwisą.

Tereny Gminy posiadają budowę geologiczną składającą się z utworów zaliczanych do czwartorzędu, trzeciorzędu i ordowniku. Wysoczyzna Siekierczyńska kryje w swym wnętrzu różnorodne bogactwa mineralne: należą do nich głównie bazalt, węgiel brunatny, gliny i żwiry.

Gmina Siekierczyn leży na terenie powiatu lubańskiego w południowo-zachodniej części województwa dolnośląskiego. Długość granic gminy Siekierczyn wynosi 36,8 km, a jej powierzchnia 49,6 km2. Gmina jest jedną z mniejszych w województwie dolnośląskim.

Centralnie położoną miejscowością gminy jest wieś Siekierczyn stanowiąca główny ośrodek administracyjny gminy. Pozostałe miejscowości gminy są położone wokół miejscowości Siekierczyn. Każda wieś stanowi odrębne sołectwo za wyjątkiem wsi Siekierczyn podzielonej umownie na dwa sołectwa: Siekierczyn Dolny i Górny. Drugą pod względem wielkości i liczby ludności jest miejscowość Zaręba. Do Zaręby przynależy również kolonia Ponikowo. Trzecią wsią jest miejscowość Rudzica. W strukturze obszaru gminy i liczby mieszkańców kolejnymi miejscowościami pod względem wielkości są wsie: Wesołówka, Wyręba i Nowa Karczma. W obrębie geodezyjnym wsi Wesołówka leży kolonia Pisaczów.

W gminie na dzień 31 grudnia 2020 r. zamieszkiwało 4500 osób.

Nieodłączną częścią infrastruktury gminy jest zieleń. Tereny zielone na wsi nie są tak bardzo doceniane jak w mieście. Zieleń na wsi rośnie w stanie wolnym, a niekiedy jest kształtowana przez człowieka. Zieleń właściwie rozplanowana i utrzymywana wpływa na samoczynne oczyszczanie powietrza od wpływu szkodliwych pyłów i gazów oraz tworzy osłonę przed nadmiernym hałasem. Charakterystycznym obiektom zieleni nadano status prawny użytku ekologicznego i pomników przyrody.

Obecnie na terenie gminy funkcjonują trzy parafie: w Siekierczynie, Zarębie i Rudzicy. Tereny administracyjne poszczególnych parafii nie odpowiadają obszarowi całej gminy. Parafia w Siekierczynie z kościołem pod wezwaniem świętego Antoniego z Padwy obejmuje miejscowość Siekierczyn i Nową Karczmę. W skład Parafii Zaręba z kościołem pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny wchodzi miejscowość Zaręba i Wesołówka oraz kolonie Ponikowo i Pisaczów. Do Parafii Rudzica z kościołem pod wezwaniem świętej Katarzyny Aleksandryjskiej należy wieś Rudzica i wieś Gozdanin położona na terenie Gminy Zgorzelec. Natomiast wieś Wyręba podporządkowana jest parafii Trójca z jej kościołem filialnym w Sławnikowicach.

Na terenie gminy Siekierczyn działalność społeczną prowadzą: Ochotnicze Straże Pożarne - w Siekierczynie i w Rudzicy, Koło Gospodyń Wiejskich w Zarębie, w Rudzicy i w Siekierczynie, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział gminny w Siekierczynie, Parafialny Zespół Caritas przy parafii Wniebowzięcia NMP w Zarębie, Caritas w Siekierczynie, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Jeziorna" w Siekierczynie, "Grupa od Anioła Stróża", "Polne kwiaty", Klub seniora w Siekierczynie.

Gmina Siekierczyn współpracuje z sąsiednimi gminami poprzez przynależność do: "Euroregionu Nysa", Związku Gmin "KWISA", Południowo - Zachodniego Forum Samorządu Terytorialnego "Pogranicze" w Lubaniu. Gmina Siekierczyn jest członkiem stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Izerskie”.